Er is sinds kort een DNA-test voor het Shaking Puppy Syndroom bij Border Terriers verkrijgbaar (“Spongiform LeucoEncephaloMyelopathy” (SLEM)). De bijbehorende verschijnselen doen zich voor vanaf het moment dat de puppen beginnen met lopen en proberen hun gewicht met de poten te ondersteunen.

Hoewel het bestuur van de NBTC nog geen enkele indicatie heeft dat het in Nederland voorkomt bij de Border Terrier willen we u deze informatie niet onthouden.

Zie voor het hele artikel (Engels) de site van ANIMAL HEALTH TRUST.

Zie voor het hele artikel (Engels) de site van ANIMAL HEALTH TRUST

Tinki.nl