Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene vergadering

ALGEMENE VERGADERING NBTC 10 JULI 2021

 

Het bestuur nodigt hierbij alle (huisgenoot)leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering welke zal worden gehouden op zaterdag 10 juli 2021 (i.p.v. 17 april 2021).

De vergadering vindt plaats—als de Covid-19 maatregelen dat tegen die tijd toelaten—in Sport en Cultureel Centrum “De Camp”, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg en begint om 14.00 uur.

 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING d.d. 10 juli 2021 te Woudenberg

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen van de Algemene Vergadering d.d. 29 juli 2020 (i.p.v. 18 april 2020) te Woudenberg
 4. Vaststelling jaarverslag secretaris 2020
 5. Financiële zaken:
  1. Financieel overzicht 2020
  2. Verslag kascommissie
  3. Goedkeuring begroting 2021
  4. Benoeming kascommissie 2021
  5. Vaststelling contributie 2022
  6. Vaststelling advertentietarieven 2022
   1. Afschaffing reglement advertenties NBTC
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Toelichting op de conceptagenda van de Algemene Vergadering:

Ad 3.       De notulen worden niet gepubliceerd. Vanaf 15 juni 2021 op te vragen bij het secretariaat.

Ad 4.       Wordt niet gepubliceerd . Vanaf 15 juni 2021 op te vragen bij het secretariaat.

Ad 5.    a. Wordt niet gepubliceerd. Vanaf 15 juni 2021 op te vragen bij de penningmeester.

 1. Wordt niet gepubliceerd. Vanaf 15 juni 2021 op te vragen bij de penningmeester.
 2. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2022 ongewijzigd te houden.
 3. Het bestuur stelt voor om de advertentietarieven ongewijzigd te houden.

Ad 6.       Conform het rooster van aftreden is de heer H.M. van Gerwen statutair aftredend en hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

                                Het rooster van aftreden is als volgt:

                2022        Voorzitter

         2023        Secretaris + bestuurslid fokken en gezondheid

         2024        Penningmeester + bestuurslid 5

 

Een voordracht van één of meerdere bestuurskandidaten door de leden moet tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend (art. 20 van de Statuten).

 

Namens het bestuur, Marja van de Mars (secretaris)

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!